90-jarig Lustrum EMHC

Beste EMHC’ers,

 

Het is voor mij een voorrecht om als voorzitter van de Lustrumcommissie EMHC 90 Jaar als eerste op onze speciaal ingerichte website informatie aan jullie te mogen geven over de activiteiten die wij zullen verrichten ter viering van deze geweldige mijlpaal!

Het zal een hele klus worden om de kwaliteit en creativiteit van het vorig lustrum (The Roaring Twenties) te evenaren, maar het enthousiasme en de creativiteit van de huidige Lustrumcommissie staan borg voor succes en vanzelfsprekend zullen we de ervaringen van de vorige commissie gaan gebruiken.

Een Lustrumfeest (en -jaar) is bedoeld voor ons allen. Wij als commissie zijn puur om e.e.a. in goede banen te leiden en om de activiteiten voor jullie te kunnen realiseren. Het is dus een feest voor alle leden jong en oud, ereleden, leden van verdienste, oud-bestuursleden en natuurlijk niet te vergeten onze oud-leden en sympathisanten. Wij hopen dan ook dat iedereen een steentje bijdraagt aan dit feestelijke jaar. Zie het als een ‘straatfeest’ waar voor ieders wens iets geregeld wordt en de kosten met z’n allen worden gedeeld. Uiteraard willen wij ook iets blijvends aan EMHC en alle leden kunnen geven, maar hierover worden jullie later geïnformeerd.

 

EMHC staat bekend om haar talrijke activiteiten voor en door haar leden. Als Lustrumcommissie zullen wij de bestaande initiatieven ondersteunen en waar mogelijk een extra feestelijk Lustrumtintje geven. Uiteraard zullen er ook nieuwe ideeën worden ontplooid, zodat het een (nog) feestelijk(er) jaar zal worden.

Op onze website vind je de nodige informatie inzake het Lustrumjaar en uiteraard ook de Lustrumagenda. Het Lustrumjaar wordt ingeleid met een groot feest bij EMHC op zaterdag 15 oktober 2011, één dag na de officiële oprichtingsdatum. Het thema zal zijn ‘Casino Royale’ (van onze bekende James Bond 007). Dus het wordt een feest met veel allure! Vanaf die dag zullen tijdens de rest van het seizoen talrijke activiteiten worden georganiseerd voor alle leden van onze club.

 

Heb je ideeën of speciale wensen, dan hoor ik dat graag via onze commissieleden. Op de website kun je je tot hen richten per e-mail (en/of bellen natuurlijk!)

Rest mij, namens de gehele Lustrumcommissie EMHC 90 Jaar, jullie een heel plezierig en blij Lustrumjaar toe te wensen en ik zie jullie ongetwijfeld bij EMHC om dit allemaal te mogen meemaken!

 

Met de beste Lustrumgroeten,

Vincent Sanders
Voorzitter Lustrum EMHC 90 Jaar